Javalaan 65, 6712 AR, Ede  |  tel: +31 (0)6 - 28 33 49 36

'VOOR MIJN PART SAMEN DELEN'

De naam PART & DEEL is ontstaan vanuit het woord 'participeren' en ergens partij en deelgenoot in zijn. Jongeren willen gehoord worden, serieus genomen worden en ergens deel van uitmaken. De uitdrukking 'ergens part noch deel aan hebben' wordt vaak gebruikt als het erom gaat dat mensen ergens niet van weten of ergens niet aan deelgenomen hebben. Jongeren voelen zich vaak niet betrokken en volwassenen krijgen vaak het idee dat jongeren niet willen meedoen. Voor een samenleving waarin iedereen deelneemt is het nodig om uit te gaan van de positieve insteek, dus wel ergens PART & DEEL aan hebben.

Ik gebruik regelmatig de volgende methode, die ik de naam ‘Voor mijn part samen delen ’ heb gegeven:

Thema’s rondom jongeren en jongerenparticipatie zijn complex, het is erg fijn als er door meerdere mensen meegedacht wordt over een goede aanpak. PART & DEEL organiseert graag een brainstormsessie met een aantal mensen die allemaal met een andere bril naar uw probleem kijken. De deelname van een jongere die een objectieve mening kan geven is hierin een belangrijk element. PART & DEEL beschikt over een groot netwerk van mensen die kennis en ervaring hebben op het gebied van jongeren.

PART & DEEL faciliteert het proces en zoekt de juiste mensen bij elkaar. U geeft het probleem aan waarvoor u een advies wilt hebben en wij zoeken mensen die hierin iets kunnen betekenen. De brainstormsessies kunnen overal worden gehouden. U krijgt geen advies op afstand van 1 persoon, maar kunt actief gebruik maken van een groep specialisten die u ter plekke kunt bevragen. U doet actief mee en kunt direct inspringen op zaken die op tafel worden gelegd. U krijgt geen uitgebreide rapporten, maar mondeling advies. Dit kan in een hele dag, een dagdeel of misschien zelfs in een uur.