Javalaan 65, 6712 AR, Ede  |  tel: +31 (0)6 - 28 33 49 36

DIENSTEN

Ik ondersteun opdrachtgevers om jongeren werkelijk te betrekken en te activeren. Voor de volgende diensten kunt u bij mij terecht:

  • Advies op maat over jongerenparticipatie in uw gemeente of instelling

  • Opzetten en ontwikkelen van projecten, ism relevante (lokale) partijen

  • Werven, motiveren en coachen van jongeren

  • Trainingen voor jongerenraden

  • Beleidsontwikkeling en beleidsondersteuning

  • Organisatie van studiedagen rondom jongerenthema’s

  • Ondersteuning op scholen aan docenten en leerlingen

  • Organiseren van workshops, o.a. over jongerentaal, werken met meiden, betrekken van risicojongeren

PART & DEEL levert maatwerk, want werken met mensen houdt in dat er met diverse belangen en behoeften rekening wordt gehouden.